Toen ons eerste kindje halverwege de zwangerschap overleed en we hem wilden begraven, kwam tijdens het zoeken naar een geschikt kistje al snel de gedachte op om zelf een kistje te maken.
Binnen alles waar je op zo’n moment niets aan kunt doen was het kistje maken voor mij wèl een optie.

Inmiddels weten we dat veel ouders dit meemaken en op zoek zijn naar een kistje voor hun kindje. Deze ouders willen wij graag helpen.

Ieder kistje wordt in de eigen werkplaats gemaakt en zorgvuldig afgewerkt. We hopen dat het kistje een lichtpuntje mag zijn in een moeilijke periode!

Marco & Hester Zoutman